Soubory Cookies
Tyto stránky používají k poskytování svých služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Níže prosím udělte souhlas s použitím cookies kliknutím na příslušné tlačítko s typem použití dle Vaší preference. Více informací

Karel Kutheil - stavba kamenných zdí a sklepů


Chci vyjádřit velkou vděčnost a uznání panu Miloši Hynkovi http://www.mhmsys.cz/cz/ za jeho profesionální přístup při vytváření těchto stránek, které odpovídají přesně mým požadavkům a které mi „ušil na míru“. Jeho schopnost naslouchat a ochota věnovat trpělivost a péči při zavádění nových věcí jsou nepřehlédnutelné. Velký dík patří za jeho neochvějnou profesionalitu a ochotu pomoci. Bez váhání uděluji své uznání a doporučení.Zaměřuji se na stavbu kamenných zdí, jak pro estetické účely, tak i jako opěrné prvky. Mé služby zahrnují také výstavbu kamenných sklepů, které mohou sloužit jako soukromé nebo komerční vinárny. Věřím, že předchozí realizace, které rád představím, nejlépe ilustrují mé schopnosti. Je důležité zdůraznit, že výsledek práce vždy odpovídá použitému materiálu. Můžete se těšit na projekty realizované jak s použitím starého kamene, tak i kombinací nového a starého materiálu, nebo pouze nového lomového kamene.

Dále se specializuji na dlažbu, zejména pak na dláždění z půdovky, které jsou velmi oblíbené. Více informací o mých službách v oblasti dlažby naleznete v příslušné kategorii - dlažby.

Většina sklepů, které na mých stránkách uvidíte, byla navržena mnou samotným, přičemž postup probíhal organicky a flexibilně bez předem stanoveného plánu. V případech, kdy existovaly konkrétní požadavky nebo přání ze strany zákazníků, jsem je vždy zohlednil.

Při vytváření těchto nových stránek jsem věnoval značné úsilí, abych vás systematicky a srozumitelně seznámil s tím, co dělám. Obsah jsem rozdělil do přehledných kategorií podle svého uvážení, přičemž většina fotogalerií obsahuje také videa, která jsou zvýrazněna orámováním. Doufám, že vás moje stránky osloví; věnoval jsem pozornost i průvodním slovům ke každé kategorii, abych vám co nejvíce přiblížil mé myšlenky a tvorbu. Mým cílem bylo vytvořit obsahově bohaté a strukturované stránky, a doufám, že se mi podařilo splnit některé z těchto cílů.

Vaše preference a vkus hrají klíčovou roli při hodnocení mé práce, protože práce s kamenem v sobě nese osobní otisk toho, kdo ji vykonává, je to takový „otisk ducha“. Každý z nás přináší do své práce vlastní styl a jedinečnou individualitu, kterou pak vtiskne do konečného díla. Tento proces přispívá k tomu, že každý výtvor je originální a neopakovatelný. Osobně jsem vložil do své práce lásku a snažil se to reflektovat i v jejím výsledku.

K. Kutheil


Welcome!

As the title of my web and the pictures indicate, I deal with building walls out of stone - both for decorative and supporting purposes. I also build wine-vaults, both for private and commercial use. I think the existing buildings that I present here say more about my work than many words can do.

An important thing I'd like to say is that the type of building material determines a lot what the result will look like. You can see here buildings made out of old stones (i.e. used previously in other buildings), combinations of both old and new material, or those built out of purely new stuff.

Whether you'll like the pictures or not only depends on your appetite. Work with stone always reflects 'spirit' of the person that does it and, everyone who builds has a specific style, expression and distinctness. That makes every single creation a unique piece. I can say that I do this work 'with love' and I do my best for others to be able to see it.

Karel Kutheil - stavba kamenných zdí a sklepů.
hejdánek
halíř
oprava platoř
Karel Kutheil - stavba kamenných zdí a sklepů.